Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

adkarcia
4685 a7c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
adkarcia
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaanncey anncey

March 29 2015

adkarcia
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Hłasko
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaindigestible indigestible
adkarcia
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"
Reposted fromindigestible indigestible
adkarcia
6434 a233
adkarcia
2413 40e8
Reposted fromindigestible indigestible
adkarcia
8845 2357
Reposted fromindigestible indigestible
adkarcia
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromhappy25 happy25 viaindigestible indigestible
adkarcia
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
adkarcia
Życie jest za krótkie, żeby się nad sobą użalać - zajmij się życiem, albo zajmij się umieraniem. 
— Bret Regina "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia
adkarcia
1052 9abc
Reposted frommiischa miischa viabederektorem bederektorem
adkarcia
1120 9ea8 500
adkarcia
9750 ddb1
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viabederektorem bederektorem
adkarcia
6153 3a98
Reposted fromiamstrong iamstrong viabederektorem bederektorem
adkarcia
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabederektorem bederektorem
adkarcia
3585 626c
Reposted fromincentive incentive viabederektorem bederektorem
adkarcia
2483 9586
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
adkarcia

- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.

P.Adamczyk

Reposted frommimala mimala viacelebration celebration
adkarcia

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viabederektorem bederektorem

March 25 2015

adkarcia
2897 84a2 500
Urok zupy. Odpowie na wszystkie, nawet te najtrudniejsze pytania. 
Reposted frommyzone myzone viakarcia karcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl